platformata

 

logo-fpbb3

ZagorkaBAFB-button-brewing

Сайтът е реализиран благодарение на „Загорка” АД в рамките на Дарителската програма Създаваме по-добро бъдеще.

Участие в представяне на социален проект на Община Стара Загора

9d180d0e1490da22bf604695d595115b

Днес,16.10.2016 г. бе проведена пресконференция в Община Стара Загора във връзка с предоставяне на социални услуги на хора с увреждания, включително и деца. На пресконференцията присъства Анастасия Василева, председател на Сдружението.

Община Стара Загора изпълнява проект „Заедно за независим живот“ по Оперативна програма програма „Развитие на човешките ресурси“. Социални асистенти за осигуряване на грижа и подкрепа в домашна среда на деца и възрастни набира Община Стара Загора, каза на пресконференция днес д-р Антония Тодорова, началник на общинския отдел „Здравеопазване и социални дейности. От миналата седмица се събират документи отново както на кандидати за потребители на услугата, така и за желаещи да се включат на работа по проекта.

„Проектът започна на 1 октомври 2016 г., ще продължи до 30.06.2018г. и е на стойност 874 937.41 лв. Той е насочен към лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване, в т.ч. деца, които отговарят на следните изисквания:
- лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ и без чужда помощ;
- деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност, които се нуждаят от обслужване.

Работна среща за обмяна и опит на добри практики

                  3 2       1

        

   На 04.10.2017г. ЦСРИ "Алтернатива" бе домакин на работна среща с представители на Дневен център за деца с увреждания - гр.Свищов. На срещата бяха обсъдени и представени добри практики относно прилагане на система за комуникация с поглед при деца с физически и ментални проблеми. Софтуерната система Комуникатор 5 допринася за по-добра комуникация и стимулира развитието при лица със специални нужди. Срещата бе ползотворна и за двата екипа, които и за в бъдеще ще си сътрудничат в своята работа.

«Приложение на иновативна технология при работа с деца с генерализирани разстройства в развитието »

 

                                                            DSC00422

На 27 и 28 септември 2017 бяха проведени две обучения за екипа и за родители на деца, посещаващи ЦСРИ «Алтернатива« за възможностите и приложението на различни технически системи, повишаващи ефективността при работата с деца с увреждания.

Дейността е част от проекта «Приложение на иновативна технология при работа с деца с генерализирани разстройства в развитието», финансиран от КонтурГлобал ТЕЦ-3 и съфинансиран от Община Стара Загора.

Лектори в обучението са доц.д-р Морис Гринберг и д-р Евгения Христова, психолог-от Фондация АСИСТ – помагащи технологии, преподаватели в Нов български университет.

Представителството на НАСО в Стара Загора и Фондация Асист въвеждат помагащите технологии в ЦСРИ

  ГС„Алтернатива 55“- представителство на НАСО за Стара Загора - и Фондация „Асист-Помагащи технологии“, член на НАСО, работят заедно по въвеждането на технологиите за контрол с поглед в работата на услугите, управлявани от Сдружението.

Партньорството на ГС „Алтернатива 55“ и Фондация „Асист-Помагащи технологии“ започва по време на информационните срещи „Здравей – това съм аз“, организирани с помощта на НАСО и представителсвата на Националния алианс в различни областни градове през есента на 2016 г. Сдружението беше организатор, като представител на НАСО, на информационната среща в Стара Загора, която премина при голям интерес . Фондация „Асист-Помагащи технологии“ е и носител на една от годишните награди на НАСО за тази година – за утвърждаване на иновациите в социалните услуги.

Гражданско сдружение «Алтернатива 55» се стреми да въвежда иновативни технологии в подкрепа развитието на децата с генерализирани разстройства в развитието. По проект, финансиран от КонтурГлобал Марица Изток 3, е закупено устройството и софтуер за контрол с поглед. Община Стара Загора подпомогна необходимите обучения за специалисти и родители за работа с технологията и разработване на методичен наръчник от натрупания опит с устройството, съдействащ за устойчивото прилагане и в бъдеще , като съфинансира проекта с решение на Общински съвет.


На 31 август и 1 септември 2017 г. в Стара Загора, с участието на експертите от Фондация Асист, бе проведено първото обучение с участници от екипа на Центъра и родители. Бяха проведени с много окуражаващ резултат и първи сесии с две от децата, посещаващи Центъра. Така организацията ни е една от първите НПО, която проявява интерес към технологията за контрол с поглед и се обръща към Асист за обучение и въвеждане в практиката на нашите социални услуги. Програмата ще бъде тествана за първична диагностика; измерване на напредъка в работата с децата; развитие на речеви и комуникационни умения; развитие на способности за обучение. 

УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ПО КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

                                suzi burgas site 1

       На 21 и 22 август 2017 г. в Бургас бе проведен работен семинар на МТСП на тема „Корпоративната социална отговорност - за по-добро качество на живот“. Срещата води заместник-министъра на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова. Дискутирана беше ролята на държавата за насърчаване на социално отговорни практики в обществото. Представиха се добри практики в тази сфера и се обсъди визията на Министерството на труда и социалната политика по предстоящата нова стратегия в областта. Председателят на НАСО г-н Георги Георгиев изнесе презентация за работата на Националния алианс в областта на корпоративната социална отговорност. Подчерта ангажимента на организацията към развитието на КСО в посока на заетост за хора с увреждания и други хора в неравностойно положение на отворения пазар на труда; развитието на партньорство с държавата и общините в тази посока, сътрудничеството с компании и други бизнес организации, които да се ангажират по темата. В семинара участие Анастасия Василева , председател на УС на ГС „Алтернатива 55”, областен координатор на Национален алианс за социална отговорност за Старозагорска област .