platformata

 

logo-fpbb3

ZagorkaBAFB-button-brewing

Сайтът е реализиран благодарение на „Загорка” АД в рамките на Дарителската програма Създаваме по-добро бъдеще.

Жест на доброволчество от децата на Пето основно училище „Митьо Станев”- гр.Стара Загора

 

                   DSC01121       DSC01122      DSC01123

Деца от III e клас на Пето основно училище „Митьо Станев”- гр.Стара Загора се включиха в дарителска кампания за кауза на Център „Алтернатива„. Набраните средства от нарисувани от тях картички те дариха за децата от Център „Алтернатива„. По инициативата и ръководството на тяхната съученичка Михаела Павлова децата показаха на практика възпитание в добродетелство.

Благодарение на тях и други дарители, 30 деца от Центъра ще имат възможност да се включат в Програма по трудо терапия, развиваща формирането на умения за готвене, шиене, гладене - които не само ще развият основни жизнени умения, но и могат да са основа за бъдеща професия.

       Изключителна Благодарност към децата от III e клас на Пето основно училище „Митьо Станев”- гр.Стара Загора от ръководството на ГС „Алтернатива 55” !!!

 

 

 

Кампания за повишаване информираността и развиване на подкрепяща среда към децата с аутистичен синдром и техните родители

autizym

Кампания за повишаване информираността и развиване на подкрепяща среда към децата с аутистичен синдром и техните родители (5 март – 2 април 2019)

През 2007г. Генералната Асамблея на ООН приема резолюция 62/139, която обявява 2 април за Световен ден за информираност за аутизма. Гражданско сдружение „Алтернатива 55” организира за 11 пореден път информационна кампания във връзка с 2 април.

  1.Конкурс за рисунки на тема „Бъди ми приятел”, с творби на деца от детски и учебни заведения от Стара Загора и други градове на страната. Рисунките ще бъдат заснети и публикувани във ФБ страницата на Центъра ни и ще се проведе онлайн гласуване от гражданите. Професионално жури също ще оцени рисунките и определи победителите. На заключителна изложба на 2 април ще бъдат подредени отличените рисунки и връчени награди на децата и диплом на участвалите организации.

 2.Дни на откритите врати на ЦСРИ- запознаване на място (на родители, специалисти, учители, студенти), по предварителна заявка, с условията и прилаганите методики за работа с деца с Генерализирани разстройства в развитието – услуга, която сдружението предлага ката делегирана държавна дейност от 2011г.

 3.Провеждане на лекция за ранни откриване и ефективни методи за работа с деца с аутизъм пред студенти от Тракийския университет.

 4.Представяне на актуална информация в медиите и на електронната страница на сдружението и на информационни листове по темата за аутизма (същност, ранно откриване, диагностициране, работа с деца с аутизъм и родителите им).

Уверени сме в подкрепата на инициативите, насочени към широк кръг на обществото!

Регионална конференция за професионалното реалзиране на младежите с увреждания -22.11.2018г.

ЕЕЕЕЕ

Гражданско сдружение „Алтернатива 55” реализира до края на 2018 тази година проект „Обществото –ЗА- интегрирането на деца с ментални проблеми в развитието „, Финансиран от ТЕЦ –КонтурГлобал –МИ-3, чрез Фондация ФПББ/B-Cause и съфинансиран от Община Стара Загора. Проектът е изпълняван в партньорство с НАСО и ММЦ –Стара Загора.

Една от основните дейности в този проект е обсъждане на проблемите и перспективите за включване в трудова заетост на младите хора с увреждания, като за целта на 22.11.2018г. в Стара Загора бе проведена Регионална практическа конференция по темата, под патронажа на ресорния заместник областен управител    г-жа Петя Чакърова, с участието на 50 специалисти в социалната сфера от областта и родители на деца с увреждания и издаване на Сборник с представените на конференцията доклади.

На конференцията с доклади по темата участваха експерти от следните организации: Национален алианс за социална отговорност (НАСО); Национален алианс на ресурсните учители; Асоциация „Аутизъм”,София; Международен младежки център(ММЦ)-Стара Загора; IT сдружението „ЗараЛаб”; СНЦ „Свят без граници”; Гражданско сдружение „Алтернатива 55”.

Представените 7 доклада и проведената дискусия сочат, че за съжаление много малък процент от хората с трайни увреждания са намерили и имат шанс да намерят своята реализация на пазара на труда.

Много важна част от конференцията бе споделянето на добри практики от Канада, Холандия, САЩ, Сърбия, Германия, България за ранно насочване към подходяща професия и включване пряко в трудови дейности на млади хора с увреждания.

Проведена супервизия в ЦСРИ ”Алтернатива”

                                            DSC01018    DSC01023

На 02.11.2018г. в ЦСРИ "Алтернатива" бе проведена външна супервизия и

обучение от супервизор/лектор Маргарита Сариева.

Разгледани бяха следните теми:

1. Насоки за работа с потребители с наличие на психопатология; разглеждане на случаи; особености в поведението, мотиви за извършване на определени действия.

2.Изготвяне на психологични статуси/характеристики. Провеждане на психологично изследване. Диференциално-диагностични случаи.

3.Установяване и извеждане на проблемните зони в работата на екипа, превенция на професионално изгаряне и подобряване на екипната работа, насоки  за решаване на налични конфликти, отработване на ситуации, обсъждане на проблеми, вертикални и хоризонтални отношения, качества на членовете на екипа и вграждането им в работа по оптимален начин; диференциране на ролите;

В хода на обучението бяха споделени идеи за справяне с определени трудности и предизвикателства в работата.

Работен семинар на тема „Младежката заетост – реалност и перспективи“ бе проведен на 12.09.2018 г. в Областна администрация, под патронажа на заместник областния управител Петя Чакърова

IMG 4528   IMG 4530

Семинарът е част от съвместен проект на сдружение „Свят без граници“ и Центъра за изследване на демокрацията. Една от целите му е подпомагане на достъпа и използването на мерките по програмата „Европейска гаранцията за младежта” от младежи от уязвими групи в България, Румъния и Унгария. „- програмата е отговор на младежката безработица в ЕС, причинена от кризата през 2008. Младежката безработица при младежи до 25 години за 2016 г. според Евростат е 18.7 % за ЕС и 17.2% за България, а процентът на младежи извън работа или обучение до 25 г. е 11.5 % за ЕС и 18.2% за България, съобщи Лилия Драгоева от Центъра за изследване на демокрацията.

На събитието присъстваха местният омбудсман Надежда Чакърова – Николова, председателят на ТПП Олег Стоилов, представители на държавни структури, образователни институции и бизнеса.

Като тревожни факти и в презентациите, и в дискусията, бяха констатирани ниската мотивираност на младите хора да работят; недостатъчната информираност за действащите програми, насочени към обучение в професия и предоставяне на работно място; неефективното сътрудничество между бизнеса и останалите заинтересовани страни в работата с младежта.

Заместник областният управител и Омбудсмана Н.Чакърова подчертаха и един тревожен факт - има програми за млади хора с физически увреждания, но все още почти нищо не е направено за младежи с ментални увреждания.

По покана на организаторите присъства А.Василева, председател на УС на ГС „Алтернатива 55”. През м.ноември 2018, по проект в партньорство с НАСО и Международен младежки център - Стара Загора, сдружението ще проведе Практическа конференция за споделяне на добри български и световни практики, подпомагащи ранното професионално ориентиране и насочване към подходящи професии на младежите с ментални увреждания.