ОБЩО СЪБРАНИЕ на гражданско сдружение „АЛТЕРНАТИВА 55”

17634443 981535405316578 4069692448911310646 n

 

На 3 май 2018 бе проведено редовно Общо събрание на сдружението. Бе отчетена дейността за 2017 година по основните програми, по които работи организацията: администриране на ЦСРИ за деца с ГГР като делегирана държавна дейност; работа по проекти на сдружението; работа с общността; организационно състояние.

Екипът на ЦСРИ „Алтернатива” е работил средно с 32 деца месечно и с родителите им, при капацитет 20 според стандарта за издръжка. Сдружението е работило по общо 7 проекта, на обща стойност 33310 лв., от тях 6 проекта в социалната сфера, насочени към предоставяне на социална услуга за деца с ГРР от селища, където няма развита такава и за осигуряване на алтернативни дейности за децата от Центъра / арттерапия, трудотерапия, комуникация с поглед, ранна интервенция. С висока иновативна стойност бе проектът «Съвременни технологии в подкрепа на хората с увреждания, финансиран от ТЕЦ-КонтурГлобал-МИ-3 и съфинансиран от община Стара Загора, чрез който бе закупена техника, обучен екип и родители и проведена пилотна програма за приложение на системата за комуникация с поглед „АСИСТ”, в партньорство с екип от НБУ. Бе изготвен и издаден Наръчник «Приложение на система за комуникация с поглед в работата с деца с ментални проблеми в развитието”. Екип на организацията участва в тригодишен проект на Фондация „Прозрачност без граници”, насочен към оценка прозрачността на местната власт, бизнес, медии, НПО.

Работата с общността и през 2017 година бе насочена основно към развиване на подкрепяща среда към децата с проблеми в развитието; и през 2017 година бе проведена едномесечна информационна кампания във връзка със Световния ден за информираност за аутизма 2 април. В рамките на кампанията бяха проведени лекция пред студентите от Педагогически факултет на Тракийски университет, ден на отворените врати за студенти и специалисти, конкурс за детска рисунка на тема „ Приятели” с над 130 рисунки на деца от детски заведения и училища. Сдружението партнира на НАСО-българският клон на Европейската организация в подкрепа на хората с увреждания EАSPD. Анастасия Василева е областен координатор на НАСО за Старозагорска област. През м.февруари 2017 година Сдружението съдейства на НАСО за организиране и провеждане на Работна среща на ДАЗД със специалисти от социалната и бразователната сфера от региона, за представяне на Националната програма за закрила на детето. През октомври 2017 в Национална среща на Сдружението на общините, с домакин Стара Загора, бе представена наша презентация за развиване на подкрепяща среда към децата със СОП; материалът бе включен в сборника материали на НА на Общините.

През 2017 година сдружението има 16 редовни членове и 10 доброволци.Членове на сдружението са участвали в 16 инициативи с обучителен или информационен характер.

Като основен проблем през 2018 година бе посочена необходимостта за повишаване капацитета на ЦСРИ и предоставяне на база, отговаряща на съвременните изисквания; необходимост от по-активна работа за привличане на доброволци и средства в подкрепа дейностите на сдружението.