Лекция за аутизма в Медицински факултет на Тракийски университет

                                               DSC00936   DSC00938    

 

                   Гражданско сдружение „Алтернатива 55”, което администрира ЦСРИ за деца с аутизъм и други разстройства в развитието, поддържа добри партньорски взаимоотношения с двата факултета на Тракийски Университет – Медицински и Педагогически, включително и с представителите на „Асоциация на студентите по медицина в България” ( АСМБ). Освен с подкрепа на екипа ни при участие на студентите в текущ или преддипломен стаж в Център «Алтернатива», вече няколко години членове на екипа изнасят пред студентите лекции и предоставят издадени от сдружението информационни материали, свързани с грижата към деца с ментални проблеми в развитието и подкрепа на родителите им.

     Темата „Аутизъм - същност, ранни признаци, диагностика и терапевтични подходи при деца с аутизъм” представиха пред студенти от Медицински факултет на Тракийски университет д-р Рени Колева - педиатър и представителите на „ЦСРИ Алтернатива 55” Деяна Белчева – психолог и Анастасия Василева – ръководител на сдружението, администриращо Центъра за работа с деца с аутизъм. Благодарим за сътрудничеството на младите хора от „Асоциация на студентите по медицина в България” /АСМБ/, с които партнираме от няколко години за създаване на подкрепяща среда към децата с аутизъм и съдействието на представителката на Старозагорския клон на организацията Адриана Добрева. Инициативата, бе в рамките на кампания на сдружението за информираност за аутизма.