Приключи Европейска конференция -"Социалната икономика като ефективен модел за социално включване".

027A5359 opt

При изключителен интерес над 400 участници от България и всички страни на Европа работиха заедно в рамките на Европейската конференция и съпътстващите я събития през дните от 13 до 16 ти юни 2018 във к. к. Златни пясъци, край Варна.

Конференцията бе открита от ръководителите на най-високо ниво на организаторите от България и Европа- с обръщение към гостите и участниците в конференцията председателят на организацията домакин НАСО и член на борда на EASPD Георги Георгиев.

Пръв от гостите говори г-н Джеймс Кроу, Президентът на EASPD -организацията, основен организатор на конференцията. Той представи същността и дейността на EASPD по темата на социалната икономика. Давайки висока оценка на работата на EASPD с НАСО, той изрази увереност, че с провеждането на конференцията в България ще допринесе за успешното развитие на социалната икономика и цялостното развитие на България.

Министърът на труда и социалната политика, г-н Бисер Петков обосновавайки значимостта на темата и подкрепата, която реализира Министерство на труда и социалната политика и Правителството на Република България, благодари за активна работа на всички участници по подготовката на проект за закон за социална и солидарна икономика. В словото си министър Бисер Петков даде висока оценка на мястото на конференцията в рамките на българското председателство на Съвета на Европа.

На форума имаше изложение с продукти на социални предприятия от България и други европейски държави.