Участие в дарителска кампания , организирана от Фондация BCause - есенния Акселератор за дарителски кампании на НПО 2022

Гражданско сдружение „Алтернатива 55” над 15 години работи за развитие и социализиране на деца с генерализирани разстройства в развитието/ГРР – предимно с аутизъм. За съжаление през последните години рязко се увеличава броят на деца с този проблем- ако преди 20 години на 10 хиляди живородени едно бе с аутизъм, днес вече с тази диагноза е едно на всеки 55 живородени. Най- често децата аутисти имат проблем с говора, общуването- което затруднява тяхното обучение, комуникация, включване в обществото. Тези деца се нуждаят от разбиране и системна подкрепа на обществото, за да преодолеят дефицитите в развитието си.Сдружението ни администрира от 2011 г., след конкурси, като делегирана държавна дейност Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с ГРР. В Центъра работи екип от специалисти с много добра научна подготовка и практически опит в тази област. За съжаление финансирането, особено в днешните трудни условия, е недостатъчно, поради което чрез проекти и благотворителни кампании набираме средства за организиране на допълнителни дейности в подкрепа на децата и семействата им. Нашият опит в организиране на подобни дейности е доста добър: 5 години сме провеждали терапия с конна езда; 3- години чрез плуване; ежегодно- чрез арттерапия.


С настоящата кампания се стремим да съберем необходимите средства за спортна програма, включваща съвместни дейности заедно с младежи и студенти от града, както и чрез ерготерапия- съвременен метод, чрез който по индивидуална програма се подпомага преодоляване конкретни дефицити на децата. Ще бъдат подпомогнати най-малко 20 деца с ГРР, посещаващи Център „Алтернатива55”- Стара Загора; партньори в дейностите ще бъдат Тракийски Университет и Детски Омбудсман. Търсената сума е 8000 лв, с които ще се закупят необходими материали и съоръжени и хонорар на експерт със специална подготовка.


Благодарим на всички, които ще подкрепят нашата кауза- ние ще споделим в социалните мрежи и нашата електронна страница подкрепата ви с благодарност!


161122