Участие в Борса на идеи и проекти

 

  На 26 януари 2012 г. Гражданско сдружение”Алтернатива 55”  участва в Борса на идеи и проекти, проведена по инициатива на Фондация Лале, в сътрудничество с Обществен дарителски фонд и ТПП и подкрепата на Община Стара Загора. Борсата се реализира в рамките на проект на Фондация Лале, финансиран от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа. В България успешно са проведени борси в градовете  Русе, Пазарджик, Пловдив, Варна, София, Търговище и Плевен, като последната е в Стара Загора. borsa_a55

 В Младежки дом се събраха представители на над 20 граждански и бизнес организации и предприемачи. Както винаги, на Борсата имаше едно единственото правило - не се търсеха и не се предлагаха пари. Представителите  на стопански и нестопански организации прекараха около час в интензивни запознанства, разговори, обмяна на идеи и уговорки за срещи. Бяха сключени общо 43 сделки, остойностени условно на 57 000 лева.

  Сдружение „Алтернатива 55” сключи 3 сделки, остойностени на 5400 лева,  с  фирми от Стара Загора, които ще подпомогнат работата на екипа с деца с аутистичен синдром, посещаващи Център за социална рехабилитация и интеграция на деца „ Алтернатива „.