Участие на родителската група към ЦСРИ”Алтернатива” в „Борса на идеи и проекти”.

    На 20 септември в Младежкия дом бе проведено еднодневно обучение на представители на граждански организации от Стара Загора, като  част от подготовката за второто издание на „Борса на проекти и идеи”, организирана от Фондация „Лале”. Целта на обучението бе да запознае участниците с правилата на провеждане на Борсата и да им помогне да упражнят уменията си за представяне на организацията и формулиране на добри предложения към бизнеса.

  В проведената успешна първа „Борса на проекти и идеи” в Стара Загора в началото на годината, сдружението  сключи 3 сделки.

   Във второто издание участва председателят на родителската група към ЦСРИ ”Алтернатива” Ивета Николова. 

Материална подкрепа на семействата на деца с увреждания

   Екипът на ЦСРИ ”Алтернатива„ изказва своята благодарност на старозагорската областна организация  на БЧК, благодарение на която 15 семейства на деца с увреждания, посещаващи ЦСРИ ”Алтернатива„, бяха информирани своевременно и получиха подкрепа по Програмата за разпределяне на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз.

"Зелено училище" в Център "Алтернатива"

  От 18.06 до 23.06.2012 г. Център "Алтернатива" проведе своето първо "Зелено училище" на Старозагорски минерални бани, което постави начало на лятната работа в Центъра. Родители и деца имаха възможност да ползват рехабилитационни и балнеолечебни процедури, басейн с минерална вода. Специалисти от екипа на Центъра организираха за децата и родителите разнообразни форми на групова работа, включващи разходки из природата, игри и занимания, стимулиращи уменията за комуникация и общуване на децата. Това е добър начален опит, който екипът на Центъра планира да развива и в бъдеще. 

 

zeleno uchilishte

Спонсорство от фирма ЧАХОВ ООД

   Ръководството на Гражданско сдружение „Алтернатива 55” и екипът на Център „Алтернатива” изказват своята огромна благодарност към Фирма „ЧАХОВ”ООД и нейния управител г-н Георги Чахов за благотворителния жест.

  Чрез безвъзмездна и навременна подмяна на улуците на сградата на Центъра,  фирма „ЧАХОВ” допринесе за подобряване на базата и условията за работа в нашия Център за социална рехабилитация и интеграция на  децата с аутистичен синдром.

  Вашата помощ е нужна и важна, защото ще ни позволи да достигнем до по-голям брой деца и родители  и да създадем по-добри условия за  предоставяне на качествени услуги.

БЛАГОДАРИМ!

chahov

Център "Алтернатива" навършва 5 години

На 5 юни Център за социална рехабилитация и интеграция „Алтернатива„ навърши 5 години! Деца, родители, приятели и партньори споделиха празника ни.


Благодарим на всички, които допринесоха да я има във времето услугата за деца с аутизъм и подкрепа на родителите им. 

praznik pesen    praznik deca    praznik dvor

Подкатегории