Великденска инициатива

 velikdenska_iniciativa.docНа 11 април 2012 г., представителки на Жени - ГЕРБ С. Иванова и Р. Присадашка, поднесоха цветен принтер на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца „Алтернатива„ по случай Великденските празници  и като обществена подкрепа във връзка с кампанията за информираност по проблемите на аутизма.


Гостите се запознаха с екипа на Центъра, с предоставяните тук услуги предимно на деца с аутистичен синдром и подкрепа на родителите им; те разгледаха и импровизираната изложба с художествени предмети, изработени в ЦСРИ  за великденските празници. 

                                                          

Приключи кампанията на Гражданско сдружение „Алтернатива 55” във връзка с 2 април-Световен ден за информираност за аутизма

За пети пореден път много страни от Европа, Америка, Азия отбелязват 2 април като световен ден за информираност за аутизма. Нашата информационна кампания бе проведена в периода 22 март до 2 април 2012 г., с подкрепата на Община Стара Загора, Фондация „Обществен дарителски фонд - Стара Загора„ и медийното партньорство на Телевизия Стара Загора и вестник „Новината„.

На Кръглата маса на тема „Ранна диагностика, интервенция и рехабилитация при децата с аутистичен синдром” участваха 25 представители на общинска администрация, РЗИ, ДСП, ОЗД, Омбудсман, представители на НПО от Стара Загора, София и Сливен.

- За особеностите в развитието на аутстичните деца и необходимостта от ранна диагностика говори д-р Рени Колева, педиатър, детски ендокринолог.

- Възможностите за подкрепа на семействата с деца с проблеми в развитието чрез Програмата за ранна интервенция при деца, по която сдружението работи по под-проект към Фондация „Карин дом„-Варна представи Александра Димитрова, психолог.

- Бояна Буюклиева, преподавател в ПФ на Тракийски университет и председател на ПК по „Наука, образование и защита правата и интересите на децата” към Общински съвет-Стара Загора, запозна присъстващите с подготовката на педагогическите кадри за работа с деца със СОП и с родителите им.

-Добри практики в подкрепа на деца и младежи с аутизъм сподели директорката на първия в страната „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър” към Асоциация „Аутизъм„–София Ани Андонова.

От 26 до 31 март, в седмица на отворените врати, родители, представители на НПО и на медиите се запознаха на място в Център „Алтернатива„ с предоставяните услуги за деца с аутизъм и родителите им; бяха проведени и 2 съботни великденски ателиета. 

izlojba_welikdenНа 2 април кампанията бе закрита със заключителна среща - дискусия между родители на деца, посещаващи ЦСРИ ”Алтернатива„ с представители на Постоянна комисия по социални дейности към Общински съвет-Стара Загора, Дирекция по социално подпомагане, Отдел „Закрила на детето”, Обществен посредник. Бяха обсъдени изведените чрез анкета с родителите проблеми, свързани с грижата, развитието и интегрирането на децата с аутистичен синдром. Като изключително сериозен проблем се изтъква трудното и късно поставяне на диагноза и необходимостта от разкриване на здравна пътека за диагностика и лечение при деца с аутизъм. Родителите настояват и за разкриване на по- голям брой услуги за деца с такъв синдром, за създаване на по-добра подкрепяща среда към техните деца в детските заведения и училищата. 

gradinka_wtori_aprilОбединени от любовта към децата с аутизъм в двора на Центъра открихме ГРАДИНА ЗА ДЕЦАТА С АУТИСТИЧЕН СИНДРОМ. Всички цветя са дарени; всяка саксия с цвете, носещо името на дете посещаващо Центъра, носи посланието ни, че към децата с проблеми в развитието всички ние трябва да се грижим с много обич и  постоянство. И че основната цел на всички ни е да вдъхнем надежда на все по-големия брой родители на деца с аутизъм, че обществото все повече се ангажира в тяхна подкрепа. 

Като медиен партньор Телевизия Стара Загора предостави възможност с участие в предаването „Още по темата„ специалисти с опит в работата с деца с аутистичен синдром да представят пред широката общественост проблемите в развитието на тези деца и възможностите за рехабиритация и интегриране в обществото. 

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

По случай 2 април, международния ден за информираност по проблемите на аутизма, ГС „Алтернатива 55” и ЦСРИ „ Алтернатива „ организират информационна кампания.

Целта на кампанията е  повишаване информираността на обществото  относно състоянието „Аутизъм” и подобряване качеството на живот на децата с такъв синдром и техните семейства.

В рамките на кампанията ще бъдат проведени:

22 март от 15,30 часа

Конферентна зала на  Фондация „Обществен дарителски фонд–Стара Загора”. Кръгла маса  на тема: Ранна диагностика и рехабилитация при децата с аутистичен синдром.

Поканени за участие са представители на институции, НПО ,ВУЗ.

26 март-30 март, от 9 до 13 часа всеки ден

В Център за социална рехабилитация и интеграция на деца „ Алтернатива”

Седмица на отворените врати : консултации за деца и родители; предоставяне на информация за специалисти.

2 април, от 17 часа

В Център за социална рехабилитация и интеграция на деца „ Алтернатива”

Дискусия на тема: Какво е необходимо да  направи обществото ни за определяне на нуждите, социализацията и  развитието на растящия брой деца с аутизъм в България и подкрепа на техните семейства.

Поканени за участие са родители и представители на институции.

Кампанията се организира в партньорство с Община Стара Загора и Фондация „ Обществен дарителски фонд –Стара Загора„.

Информацинен ден и обучения по проблемите на аутистичното разстройство в развитието на децата.

   На 25 и 26 февруари, по покана на Сдружение „Хоризонти„ -Сливен, бяха проведени информационна среща с обществеността на Сливен и обучения на родители и специалисти от екип на ЦСРИ "Алтернатива”.

  Д-р Рени Колева, педиатър и детски ендокринолог,  с участието и на психолозите от екипа на ЦСРИ, отговориха на много голям брой въпроси относно ранната диагностика, рехабилитация, повишаване подготвеността на семейството и на обществото за отглеждане, развитие и интегриране на  дете с такъв проблем.

  Екипът на ЦСРИ „Алтернатива„ проведе  обучение и на специалисти във връзка с проявите при аутистичния синдром, формите на работа с деца с аутизъм и с родителите им и организиране на социално- образователните услуги за деца с такъв проблем в развитието.

  Инициативите бяха проведени в рамките на проект „С грижа за грижещите се” на Сдружение „Хоризонти”, финансиран от  Институт „Отворено общество”-София и Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа.

ПРЕДСТОЯЩО! Национална конференция за резултатите от гражданския мониторинг на избори 2011

  На 1 и 2 март в София  двама представители на ГС »Алтернатива 55» ще участват в заключителната национална конференция на Асоциация «Прозрачност без граници« във връзка с приключване на проект« Прозрачност и почтеност на изборния процес- граждански мониторинг на местни и президентски избори-2011 г.», по който сдружението бе една от партниращите НПО от страната.

 На конференцията ще бъдат представени доклади за резултатите от мониторинга на Асоцията и Национален доклад от изследването«Национална система за почтеност на България». Ще бъдат разгледани и ролята на Сметната палата и Изборната администрация за спазване демократичните стандарти в изборния процес, както и прозрачността на  финансирането на предизборните кампании на избори 2011 г.

 Презентации ще бъдат представени от: доц.д-р Огнян Минчев; доц. д-р Антоний Гълъбов; доц.д-р Даниел Смилов; д-р Стойчо Стойчев; гл.ас.Димитър Димитров и Ваня Нушева- Кашукеева.

Подкатегории