Среща на екипа на ЦСРИ „ Алтернатива „ с представители на НПО от европейски страни

На 05.10.2011 г. Център „Алтернатива„ бе домакин на среща с представители на НПО от Франция, Румъния, Молдова и Испания.

Инициативата бе част от организирания тридневен семинар от Ресурсен център–Стара Загора с обмяна на добри практики на тема „Планът за развитие на услугите за деца с увреждания – важен инструмент за доброто управление” на Старозагорски минерални бани 4 – 6 октомври 2011 г.

По покана на РЦ от „ Алтернатива 55” в семинара участваха Анастасия Василева, ръководител на ЦСРИ „Алтернатива„ и Галена Грозданова - клиничен психолог към Центъра.

 

 

Училище за родители към Център „ Алтернатива „


На 29.09.2011 г. екипът на Център „ Алтернатива „ проведе третата за тази година сбирка на Училище за родители.
Темата на обучението бе заявена от самите родители на деца, посещаващи Центъра и бе свързана с възможностите и изискванията за включване на дете с проблеми в развитието-особено при аутистичен синдром- в интегрирана детска градина или общообразователно училище.
Лекторът М.Момчилова предостави много информация относно изискванията за включване в интегрирано обучение. В групата бяха споделени и конкретните проблеми в развитието на децата и какъв трябва да бъде подходът за тяхното успешно интегриране.

Участие в семинар за „ Борса на идеи и проекти „

В Младежи дом – Стара Загора над 20 НПО  участваха в обучение , проведено от Фондация „Лале „ по програмата „Борса на идеи и проекти „.

Гражданско сдружение „ Алтернатива 55” бе представено от Ганка Господинова, координатор проекти.

Сбирка на групата „От помощ към взаимопомощ” в Център „ Алтернатива „

333На 20.09.2011 г. в Център „Алтернатива„ бе проведена първата сбирка на групата „От помощ към взаимопомощ”, ръководена от психолога А. Димитрова.  

Групата предостави възможност за свързване  между родители, които имат опит в отглеждането на дете със специални нужди, които могат да предоставят подкрепа и съвет.„Сигурно сте си казвали:

  • ако можеше да чуя и други, които имат моите проблеми, какво преживяват, как се справят
  • да се осмеля да помисля и за себе си, за личното си време ; да споделя „лошите„ си чувства, които ме притискат понякога и да се освободя от тяхната власт.....

Сега можете да се включите в група, в която всички са в една лодка, дори и да не се познават.....”

Това е част от  обръщението на психолога към родителите, присъединили се за споделяне в групата.
Участниците в групата се убедиха, че имат сходни проблеми и че участието в групата може да им помогне в търсенето на добри специалисти и на актуална информация, в осмислянето на преживяното поради травмата при раждане на дете с проблеми в развитието.
Работата с родителите чрез група за самопомощ и Училище за родители е една от основните дейности по проекта на Фондация Карин дом „Ранна интервенция”, в който Гражданско сдружение „Алтернатива 55” е партньор. Проектът се финансира по програма на Фондация „Лале” и Фондация  „ОАК”

Информационни срещи в детски градини в Казанлък

На 17. 09. 2011 година в гр.Казанлък бяха проведени две информационни срещи с колективите на детски заведения-Детска градина „Буратино”и Детска градина „Слънчице”- с участието на 25 възпитатели, помощник възпитатели, медицински лица и логопеди, работещи в детските заведения.

Темата за ранната диагностика и рехабилитация при деца с генерализирани разстройства в развитието бе представена от лекар педиатър–детски ендокринолог и психолог-специален педагог.                                                            

Проблемът за ранната интервенция при деца с Генерализирани разстройства в развититето е изключително актуален и темата предизвика голям интерес. Колективите поставиха много въпроси, споделиха за случаи от тяхната практика, като изразиха желание и в бъдеще да бъдат включвани в подобни инициативи.
Информационните срещи са проведени в рамките на проект „Програма за ранна интервенция при деца с генерализирани разстройства в развитието”, финансиран по програма "Създаваме по- добро бъдеще" на "Загорка" АД и "ФОДФ-Стара Загора".

 


seminar_2

Подкатегории