platformata

 

logo-fpbb3

ZagorkaBAFB-button-brewing

Сайтът е реализиран благодарение на „Загорка” АД в рамките на Дарителската програма Създаваме по-добро бъдеще.

Обучение с колектива на Обединено детско заведение No 34, Стара Загора

25 май 2011

out1В рамките на проект "Програма за ранна интервенция при деца с ГРР, финансиран по Програма "Създаваме по-добро бъдеще" на "Загорка" АД и "ФОДФ-Стара Загора", екип на Център "Алтернатива" проведе обучение с колектива на Обединено детско заведение № 34, Стара Загора.

Лекторите д-р Рени Колева, детски ендокринолог и Деяна Белчева, психолог, представиха проявите на аутизма и възможностите за ранна диагностика и рехабилитация на деца с аутистичен синдром и подкрепа на родителите им.

Бе обсъдена възможността за провеждане на обучение и с родителите на деца, посещаващи детското заведение, които са с проблеми в развитието.

Представяне на проект "Програма за ранна интервенция при деца с генерализирани разстройства в развитието"

13 май 2011

В сутрешното предаване на Радио Стара Загора, с водещ журналистката Таня Иванова, бе представен проект "Програма за ранна интервенция при деца с генерализирани разстройства в развитието”, финансиран по програма "Създаваме по-добро бъдеще" на "Загорка" АД и "ФОДФ-Стара Загора".

Анастасия Василева, ръководител на проекта, представи целите и основните дейности, които ще бъдат реализирани в периода май - октомври 2011 г. от екипа на Център "Алтернатива": информационна кампания, консултиране на родители и работа с деца с генерализирани разстройства в развитието. Подготвя се и електронна страница с форум в помощ на семействата на деца с проблеми в развитието.

Връчване на сертификатите наградените проекти в конкурса на тържество, организирано от ръководителите на програмата "Създаваме по-добро бъдеще"

10 май 2011

На тържество, организирано от ръководителите на програмата "Създаваме по-добро бъдеще" на "Загорка" АД и "ФОДФ-Стара Загора", бяха връчени сертификатите на наградените проекти в конкурса.

Гражданско сдружение "Алтернатива 55", с проекта си "Програма за ранна интервенция при деца с генерализирани разстройства в развитието" бе една от десетте организации, спечелили в конкурса за проекти.

Сертификатът бе връчен от кмета на община Стара Загора проф. Светлин Танчев на председателя на УС на сдружението Анастасия Василева.