Обучения в детски заведения на град Казанлък по проект „ Програма за ранна интервенция при деца с генерализирани разстройства в развитието”

ПРЕДСТОЯЩО

На 17.09.2011 г. екип от педиатър и психолог от  ЦСРИ „ Алтернатива” ще проведе две обучения в детски заведения на град Казанлък за запознаване с признаците и възможностите за ранното насочване към  диагностика и терапия на деца с проблеми от аутистичния спектър.

Обучението се провежда в рамките на проект „ Програма за ранна интервенция при деца с генерализирани разстройства в развитието”, осъществяван по програма „ Създаваме по- добро бъдеще” финансирана от Загорка АД, с участието на Фондация „ Обществен дарителски фонд- Стара Загора „.

Участие на деца от ЦСРИ в барабанотерапия

terapia-barabani

01.09.2011

Няколко деца, родители и специалисти от ЦСРИ” АЛТЕРНАТИВА” участваха в проведената от Ресурсен център - Стара Загора , на 01.09.2011 г. , в конферентната зала на „Железник„ демонстрация на „Ритъм терапия", от единствения ритъм-терапевт в България - Мартин Иванов.
Демонстрацията беше пряко насочена към проблемите на деца с разстройство от аутистичния спектър и цели да съдейства за повишаване  нивото и продължителността на концентрация на вниманието при  деца с такова разстройство в развитието.

Център за социална рехабилитация и интеграция на деца „ Алтернатива”

01.06.2011 г.

От 1 юни 2011 г. Гражданско сдружение „ Алтернатива 55” по договор, възложен от община Стара Загора, предоставя услугата „Център за социална рехабилитация и интеграция на деца „ като делегирана от държавата дейност.
Капацитетът на Центъра е 20 деца. Основно  се работи с деца с проблеми от аутистичния спектър.
Услугите са почасови и безплатни. Родителите подават комплект документи към Отдел „ Закрила на детето „ и към сдружението.
В центъра работи мултидисциплинарен екип от 6 специалисти – психолози, специален педагог, арттерапевт и трудотерапевт.
За информация и подкрепа – телефон 042/ 64 71 19 .

Информационна среща в детско заведение

obuchenie-gradina28.06.2011 г.

Екипът на гражданско сдружение „ Алтернатива 55” проведе поредна среща- обучение с екипа на ЦДГ № 8, Стара Загора,  във връзка с  проекта за ранна интервенция при деца с отклонение в развитието.

Сбирки на Училище за родители

uchilishte-roditeli11- 30.06.2011 г.

През м.юни Училището за родители на деца, посещаващи Център „ Алтернатива „, проведе 2 сбирки.
Психолозите Мая Момчилова и Галена Грозданова „ представиха пред родителите много практически съвети по темите  „Особености в поведението и играта на аутистичното дете" и „Ролята на играта и играчката в развитието на детето. Игри подходящи при деца с аутистичен синдром „.

Подкатегории