Обучение в ЦДГ № 7 „Светулка”, гр. Стара Загора

По покана на ръководството на ЦДГ № 7 „Светулка”, гр. Стара Загора бе проведено обучение на родителите на една група деца, посещаващи ЦДГ. Обучението бе последващо след проведената през м.октомври информационна среща с колектива на ЦДГ № 7 във връзка с ранната диагностика и рехабилитация при деца с аутистичен синдром.

Темата на обучението бе „Детското развитие от 3 до 6 г.; нарушения в развитието. Особености в развитието при деца с аутистичен синдром и възможности за ранна диагностика, рехабилитация на децата и подкрепа на семействата им. ”.

Целта на обучението бе да се запознаят родителите с някои генерализирани разстройства в развитието, като се обърне особено внимание на проявите при аутистично разстройство и възможностите за диагностика и рехабилитация. Екипът си постави за цел също да съдейства и за развиване на подкрепяща среда към децата със СОП, защото често техните проблеми остават недостатъчно разбрани от общността.

Водещи на обучението бяха Галена Грозданова – клиничен психолог и Мая Момчилова – психолог, специален педагог.

Към специалистите бяха зададени множество въпроси относно конкретни проблеми в ранното детско развитие и възрастовите кризи в живота на детето; разстройствата на развитието при аутизъм; особености при децата с хиперактивност и дефицит на вниманието; как се ползват услугите на ЦСРИ.

В края на срещата родителите получиха информационни материали за генерализираните разстройства при децата и за услугите, които предоставя Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със СОП към сдружението.

 

Поредна сбирка на училище за родители в Център „ Алтернатива„

obuchenie_na_roditeli_reni_kolevaЦентър за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания (ЦСРИ ) «Алтернатива» е комплекс от социални услуги за деца с проблеми в развитието, предимно за деца с аутистичен синдром и подкрепа на техните родители.

Подготвеността на семейството е изключително важно условие както за ранно насочване на аутистичното дете към диагностика и подходящи рехабилитационни програми, така и за включването на родителите в дейности сами да подпомагат в домашни условия развитието на детето.

За родителите Център „ Алтернатива „ организира всяка последна събота от месеца обучения в Училище за родители, което се провежда в Центъра, на ул. „Д. Наумов„ №110.

На 26 ноември 2011 г. темата на обучението бе „Роля на храненето, подходящи диети и необходими изследвания в тази връзка при деца с аутистичен синдром„. Лектор бе д-р Рени Колева, педиатър, детски ендокрионолог.

Семинар за борба срещу дискриминацията


Български хелзинкски комитет организира семинар за борба с дискриминацията, на който ще бъдат споделени и междунардни антидискриминационни практики. Семинарът се провежда в два модула – на 17 и 18 ноември 2011 г. и на 17 февруари 2012 г. в София.

На 17 и 18 ноември 2011 г. в семинара по темата "Ролята на неправителствените организации (НПО) в борбата срещу дискриминацията" участва инж. Ганка Господинова, заместник председател на УС на сдружението.

Организацията ни работи през последните няколко години основно по програми, насочени към подкрепа на семействата с деца с различни увреждания. Проведено по поръчка на нашата организация представително социологическо проучване /120 анкетирани и 100 участници във фокус групи от 6 града/ относно възможностите за интеграция на децата със СОП от Старозагорска област, както и прекият ни опит при работа с деца и семейства, показват наличието на различни форми на дискриминация към тези деца и семейства, което и определя интересът на сдружението към проучване и приложение на антидискриминационните практики за хора с увреждания.


Заключително обучение на специалисти от детски градини

На 14 октомври 2011 г. екипът на ЦДГ № 7 Стара Загора участва в последното обучение в рамките на проект „Програма за ранна интервенция при деца с генерализирани разстройства в развитието, реализиран по програма „ Създаваме по-добро бъдеще” на Загорка АД.

Над 20 специалисти от детското заведение се запознаха с причините и проявите на аутистичния синдром при децата. Лекторите д-р Рени Колева, педиатър - детски ендокринолог и Галена Грозданова - клиничен психолог, на базата на конкретни примери представиха ранните прояви при аутизма, възможностите за насочване към ранна диагностика и ранна рехабилитация.

Среща на екипа на ЦСРИ със специалисти от Карин дом

На 06.10.2011 г. екипът на ЦСРИ „Алтернатива„ проведе среща със Звезделина Атанасова и Веселина Василева от Фондация „Карин дом”, Варна.

Бяха обсъдени проведените до момента дейности по проект „Ранна интервенция „ на Карин дом, финансиран от Фондация „Лале„ и Фондация „ОАК”, по който гражданско сдружение „ Алтернатива 55” е партньор.

Екипът на Център „Алтернатива„ до момента е консултирал 9 деца и родителите им в рамките на този проект. Бяха споделени конкретни впечатления от работата с децата и родителите им. Проектът ще приключи с Национална кръгла маса през май 2012 г.

Подкатегории