Семинар за специалисти, работещи по ранна диагностика и рехабилитация на деца с генерализирани разстройства в развитието

PIC_0039-1

22-23 юли 2011 г.

Център „ Алтернатива „ проведе двудневен семинар в рамките на проект„Програма за ранна интервенция при деца с генерализирани разстройства в развитието”,  реализиран благодарение на дарението на „Загорка” АД в рамките на Дарителската програма „Създаваме по-добро бъдеще”.
Тема  на семинара „Стандарти за реализиране на терапевтични интервенции при   деца  с аутистични разстройства  и произтичащите от тях условия за добра практика”, с лектори от Клиника по детско- юношеска психиатрия „ Свети Никола „ , София.
Обучението бе  част от програмата за сътрудничество с КДЮП „ Свети Никола „ и Център” Алтернатива” за насочване на родителите към ранна диагностика и рехабилитация при деца с отклонения в развитието, по която екипът проведе и въвеждащо практическо обучение на място в  Клиниката на 17 юни 2011 г.

Обучение с колектива на Седмична детска градина No 10, Стара Загора

30 май 2011

В рамките на проекта, финансиран по Програма "Създаваме по-добро бъдеще" на "Загорка" АД и "ФОДФ-Стара Загора", екип на Център "Алтернатива" проведе обучение с колектива на Седмична детска градина № 10, Стара Загора. Лекторите д-р Рени Колева, детски ендокринолог и психоложката Деяна Белчева представиха пред участниците проявите на аутизма и възможностите за ранна диагностика и рехабилитация на деца с аутистичен синдром и подкрепа на родителите им. На обучението присъства и представител на "ФОДФ-Стара Загора".

Участниците споделиха конкретни проблеми в обгрижването на деца с аутистичен синдром и необходимостта за специализирана работа с родителите им с цел мотивирането им за ранна диагностика и рехабилитация на децата.

Обучение с колектива на Обединено детско заведение No 34, Стара Загора

25 май 2011

out1В рамките на проект "Програма за ранна интервенция при деца с ГРР, финансиран по Програма "Създаваме по-добро бъдеще" на "Загорка" АД и "ФОДФ-Стара Загора", екип на Център "Алтернатива" проведе обучение с колектива на Обединено детско заведение № 34, Стара Загора.

Лекторите д-р Рени Колева, детски ендокринолог и Деяна Белчева, психолог, представиха проявите на аутизма и възможностите за ранна диагностика и рехабилитация на деца с аутистичен синдром и подкрепа на родителите им.

Бе обсъдена възможността за провеждане на обучение и с родителите на деца, посещаващи детското заведение, които са с проблеми в развитието.

Представяне на проект "Програма за ранна интервенция при деца с генерализирани разстройства в развитието"

13 май 2011

В сутрешното предаване на Радио Стара Загора, с водещ журналистката Таня Иванова, бе представен проект "Програма за ранна интервенция при деца с генерализирани разстройства в развитието”, финансиран по програма "Създаваме по-добро бъдеще" на "Загорка" АД и "ФОДФ-Стара Загора".

Анастасия Василева, ръководител на проекта, представи целите и основните дейности, които ще бъдат реализирани в периода май - октомври 2011 г. от екипа на Център "Алтернатива": информационна кампания, консултиране на родители и работа с деца с генерализирани разстройства в развитието. Подготвя се и електронна страница с форум в помощ на семействата на деца с проблеми в развитието.

Връчване на сертификатите наградените проекти в конкурса на тържество, организирано от ръководителите на програмата "Създаваме по-добро бъдеще"

10 май 2011

На тържество, организирано от ръководителите на програмата "Създаваме по-добро бъдеще" на "Загорка" АД и "ФОДФ-Стара Загора", бяха връчени сертификатите на наградените проекти в конкурса.

Гражданско сдружение "Алтернатива 55", с проекта си "Програма за ранна интервенция при деца с генерализирани разстройства в развитието" бе една от десетте организации, спечелили в конкурса за проекти.

Сертификатът бе връчен от кмета на община Стара Загора проф. Светлин Танчев на председателя на УС на сдружението Анастасия Василева.

 

Подкатегории